Varnostno svetovanje in načrtovanje

  VARNOSTNO SVETOVANJE

svetovanje2

Varnostno svetovanje predstavlja eno od naših osnovnih storitev, s katero želimo podjetjem pomagati pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, ki bodo prispevali k preprečevanju in odkrivanju notranjih (tatvine, goljufije, poneverbe, izdaja poslovnih skrivnosti,…) in zunanjih škodnih dejavnikov(kazniva dejanja, gospodarsko vohunjenje,…).

 

Na osnovi posnetka obstoječega stanja bomo glede na vaše potrebe pripravili:

  • organizacijske ukrepe za vzpostavitev poslovne in notranje varnosti;
  • medsebojno povezane varnostne podsisteme za fizično, tehnično, informacijsko varnost;
  • nabor aktivnosti za zagotavljanje ustrezne varnostne kulture zaposlenih;
  • ustrezna izobraževanja zaposlenih za ozaveščanje varnostne kulture zaposlenih.

  IZDELAVA PRAVILNIKOV IN INTERNIH AKTOV

pravilniki

Za vaše podjetje izdelamo številne pravilnike in akte, ki bodo pripomogli k izvajanju aktivnosti za zagotavljanje varnosti:

  • Interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti zaposlenih;
  • Načrt varovanja, Interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega, Interni akt o spoštovanju prepovedi kajenja v delovnih prostorih in delovnem okolju;
  • Interni akt o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v organizaciji (PRAVILNIK O VIDEONADZORU).

  IZDELAVA IN PRIPRAVA EVIDENC PO ZDD-1 IN USTREZNE DOKUMENTACIJE ZA DETEKTIVE

evidence

Za detektive in detektivske družbe vodimo vse uradne evidence, ki so potrebne po Zakonu o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št.17/11) ter pripravimo ustrezne dokumente, ki so potrebni za opravljanje detektivske dejavnosti.

  ""TESTNI NAKUPI" IN PREVERJANJE STROKOVNOSTI ZAPOSLENIH PRI IZVAJANJU NALOG

zaposleni

Uspešnost in ugled podjetja sta odvisni od strokovnosti in prizadevnosti zaposlenih pri opravljanju vsakodnevnih nalog in zagotavljanju storitev uporabnikom.

Za vaše podjetje opravimo “testne nakupe”, s katerimi pridobimo informacije, o strokovnosti, zavzetosti in korektnosti zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog ter pripravimo ustrezne predloge za izboljšanje dela zaposlenih.

Preverjamo tudi, ali zaposleni upoštevajo varnostna navodila in prihajajo na delo urejeni v skladu z internimi pravilniki posameznih služb podjetja.

Kontaktni podatki

DVA FOKUS d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14,
3000  Celje


tel:. 083 870 012
tel:. 041 621 815
email:. info@fokus-dva.si

Zemljevid